Tetszik Önnek ez az állás?
Jelentkezzen rá most!
Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Irodájára

közútkezelési ügyintéző

munkatársat keres.

  A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:
  Budapest, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

  A közutak rendjével, kezelésével kapcsolatos jogszabályok, illetve az önkormányzati rendeletek, utasítások figyelemmel kísérése, azok alapján az útkezelői/útellenőri feladatok ellátása. A közutakon út- és közműépítési munkálatok és burkolatbontások, illetve azok helyreállításának ellenőrzése, a bejárásokon észlelt hiányosságok szabálysértések feltárása. Közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulások előkészítése, nyilvántartás vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az egyéb juttatások tekintetében Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, /Főiskolán szerzett szakképzettség a 29/2012. Korm. rend. 1.sz. melléklet 3. pontjában foglalt I. besorolási osztályban meghatározottak szerint (közlekedésmérnök, vagy építőmérnök),
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Kttv. 84-87. §-aiban foglalt együtt alkalmazási és összeférhetetlenségnek való megfelelés és erről szóló nyilatkozattétel vállalása,
 • Foglalkozás egészségügyi vizsgálat lefolytatásának vállalása, és azon való alkalmas minősítésnek való megfelelés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat;
 • közigazgatási alap-, illetve szakvizsga megléte;
 • közlekedési szakterületen műszaki ellenőri tevékenység gyakorlásáról szóló engedély megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerint meghatározott tartalmú önéletrajz, motivációs levél, végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai; valamint a pályázó nyilatkozata arról, hogy az elbírálásban résztvevő személyek pályázatát megismerhetik, illetve nyilatkozat arról, hogy a pályázó az együttalkalmazási, és összeférhetetlenségi szabályoknak megfelel.

  A munkakör betölthetőségének időpontja:
  A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje:
  2018. február 28.

Állás, munka területe(i):

 • Közigazgatás
 • Köztisztviselő
 • Mérnök
 • Építőmérnök
 • Közlekedési mérnök
 • Teljes munkaidő

Szükséges tapasztalat:

 • Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye:

Budapest, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Erdősiné Hajzer Éva részére.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatokat a Pályázatelbíráló tagok átvizsgálják, majd meghatározzák azon pályázók személyét, akiket a kiválasztási folyamat második fázisában személyes elbeszélgetésre meghívnak. A pályázó pályázatának elbírálási eredményéről - indokolás nélkül - e-mailben kap értesítést. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a munkáltató fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Alkalmazás esetén a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

A hirdetés adatai:
 • Pozíció neve: Közútkezelési ügyintéző
 • Rövid pozíció név: Közútkezelési ügyintéző
 • Hirdető cég: Budapest Főv.XXI.k.Csepeli.Pohi.
 • Elsődleges kategória:
 • Terület: Budapest
 • Város: XXI. kerület
 • Feladatok: A közutak rendjével, kezelésével kapcsolatos jogszabályok, illetve az önkormányzati rendeletek, utasítások figyelemmel kísérése, azok alapján az útkezelői/útellenőri feladatok ellátása. A közutakon út- és közműépítési munkálatok és burkolatbontások, illetve azok helyreállításának ellenőrzése, a bejárásokon észlelt hiányosságok szabálysértések feltárása. Közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulások előkészítése, nyilvántartás vezetése.
 • Elvárások: Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet, Egyetem, /Főiskolán szerzett szakképzettség a 29/2012. Korm. rend. 1.sz. melléklet 3. pontjában foglalt I. besorolási osztályban meghatározottak szerint (közlekedésmérnök, vagy építőmérnök), Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, Kttv. 84-87. §-aiban foglalt együtt alkalmazási és összeférhetetlenségnek való megfelelés és erről szóló nyilatkozattétel vállalása, Foglalkozás egészségügyi vizsgálat lefolytatásának vállalása, és azon való alkalmas minősítésnek való megfelelés.
 • Elvárt végzettség: Főiskola
 • Elvárt nyelvismeret: Nem igényel nyelvtudást
 • Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 • Szükséges tapasztalat: Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot
 • Feladás dátuma: 2018-02-13
Állás, munka még: Budapest Főv.XXI.k.Csepeli.Pohi.>