BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján
pályázatot hirdet

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztályán

közműves műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony időtartama:
  Határozatlan időtartamú közszolgálati jogviszony 6 hónapos próbaidővel.

  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

  Munkavégzés helye:
  1102 Budapest, Szent László tér 29.

Munkakörébe tartozó feladatok:

  • vállalkozási, tervezési szerződések műszaki tartalmának meghatározása, szerződések előkészítése, költségbecslés készítése;
  • tervezési feladatok végrehajtásának ellenőrzése, tervek felülvizsgálata;
  • közreműködés a költségvetési tervezésben;
  • lakossági panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálása;
  • képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések előkészítése,
  • a közszolgáltatók kerületet érintő közműfejlesztési munkáinak előkészítésében való részvétel, közterület felbontása esetén a helyreállítási kötelezettség betartásának ellenőrzése;
  • a közterületi és közműfejlesztési munkák koordinálása;
  • önkormányzati közterületi beruházások előkészítése, ellenőrzése;
  • az önkormányzat kezelésében lévő burkolt közterületekkel kapcsolatos feladatok ellátása.

Illetmény:

  Az illetmény vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjének a Közszolgálati Szabályzatról szóló 2/2017. (III. 14.) utasítása az irányadó. A 2018. évben a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 47 000 forintban határozta meg az illetményalapot.

Pályázati feltételek:

  • magyar állampolgárság,
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet,
  • felsőfokú végzettség, üzemmérnök vagy közműfenntartási és üzemeltetési szakmérnök, vagy azzal egyenértékű műszaki felsőfokú végzettség,
  • felhasználói szintű számítógépes ismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • közigazgatásban szerzett munkatapasztalat,
  • városüzemeltetés területén szerzett tapasztalat,
  • műszaki ellenőri jogosultság,
  • TERC Összevont építőipari költségvetés-készítő programrendszer ismerete,
  • építéshatósági ügyintézésben szerzett szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi adataira és a munkaügyi nyilvántartására, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti részletes szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata,
  • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló bizonylat).

Állás, munka területe(i):

 • Építőipar, Ingatlan
 • Műszaki előkészítő
 • Közigazgatás
 • Köztisztviselő
 • Mérnök
 • Üzemmérnök
 • Teljes munkaidő

Szükséges tapasztalat:

 • Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye:

Budapest, 1102 Szent László tér 29.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a "Jelentkezem" gombra kattintva.

Kérjük az elektronikus levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/37955/2018/SZÜO, valamint a munkakör megnevezését: KÖZMŰVES MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkáltató által kiválasztott érvényes pályázatot benyújtókat a munkáltató által kijelölt szakmai bizottság hallgatja meg. A munkáltató a bizottság javaslata figyelembevételével dönt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.
A pályázat eredményéről a munkáltató a pályázókat e-mailben értesíti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 23.