BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,
Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet,
Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség
Veszélyes Üzemek Főosztály

kiemelt főreferens

beosztás ellátására

Foglalkoztatás:

  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt) alapján hivatásos jogviszonyban.

  Foglalkoztatási jogviszony időtartama:
  • határozatlan idejű
    
  Munkaidőrend:
  • teljes munkaidő (hivatali)
    
  A munkavégzés helye:
  • 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
    
  Jogállás, illetmény és juttatások:
  • A Hszt. rendelkezései az irányadók. Az illetmény a tiszti besorolási osztály „E” besorolási kategóriához tartozó besorolás alapján kerül megállapításra.

Ellátandó feladatok:

  A műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó létesítmények, berendezések üzemeltetése során bekövetkezett tűzeset és robbanás körülményeinek és okainak kivizsgálása (így a földgáz csatlakozóvezetékei, felhasználói berendezései és telephelyi vezetékei, gáztároló berendezések, a veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályai és tároló létesítményei, biogázt, biodízelt bioetanolt, biomasszát előállító vagy tároló berendezések, hőfejlesztő-hőhasznosító, gáz- és olajfogyasztó energetikai berendezések, villamosművek, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezések és védelmi rendszerek, felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák esetén).

A jelentkezés feltétele:

 • szakirányú műszaki felsőfokú végzettség
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • állandó belföldi lakhely
 • büntetlen előélet, kifogástalan életvitel
 • egészségi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmas minősítés
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
 • legalább „B” kategóriás gépjárművezetői engedély

A felvétel elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkaterületen szerzett tapasztalat
 • közigazgatásban szerzett tapasztalat
 • angol nyelvismeret
 • precíz, önálló munkavégzés
 • írásbeli, szóbeli kifejezőkészség
 • épületgépész üzemmérnök, gázipari mérnök, metallurgus üzemmérnök hegesztőmérnök, vegyipari gépészmérnök, építőmérnök, magasépítő üzemmérnök, vegyész-, tűzvédelmi-, vagy gépészmérnöki (műszaki-biztonsági felügyelői szakvizsgával) végzettség
 • műszaki-biztonsági felügyelői szakvizsgával (tárolótartály biztonságtechnikai felügyelő; nyomástartó rendszer biztonságtechnikai továbbképzés) rendelkező műszaki biztonsági szakügyintéző, repülőgép üzemmérnök, gázszolgáltató szakmérnök végzettség
 • közigazgatásban szerzett, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • ECDL

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok

 • végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 • fényképes, részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél
 • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező által benyújtott anyagban szereplő adatokat a felvételi eljárásban részt vevők megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a jelentkező hozzájárul

Állás, munka területe(i):

 • Gyártás, Termelés
 • Munka-, Egészségvédelem, Biztonságtechnika
 • Mezőgazdaság, Környezet
 • Katasztrófavédelem
 • Teljes munkaidő

Szükséges tapasztalat:

 • Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye:

Budapest, 1149 Mogyoródi út 43.

Jelentkezés módja:

A jelentkezés benyújtásának határideje:
2020. március 31.
 
A jelentkezés benyújtásának módja:
 
Elektronikus úton a "Jelentkezem" gombon keresztül
 
 
A jelentkezés elbírálásának módja, rendje:
Az előszűrés az önéletrajzok alapján történik.
A jelentkezők a felvétellel kapcsolatos döntésről elektronikus úton kerülnek kiértesítésre.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a honlapon szerezhet.