Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

pályázatot hirdet

jogtanácsos

munkakörök ellátására.

 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

A munkakörökhöz tartozó főbb tevékenységi körök: közbeszerzésjogi, cégjogi, valamint ingatlanjogi feladatok.

A beosztásokhoz tartozó lényeges feladatok, többek között:

 • beszerzési/közbeszerzési eljárások lefolytatása az előkészítéstől a szerződéskötésig;
 • közbeszerzés eredményeként megkötött szerződés teljesítésével kapcsolatos közbeszerzési feladatok ellátása;
 • szakmai anyagok, útmutatók, tervezetek véleményezése;
 • közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések módosításainak elkészítése, menedzselése;
 • jogszabályban meghatározott ellenőrzésekkel kapcsolatos ügyintézés;
 • jogi képviselet ellátásának koordinálása a kisajátítási eljárások során;
 • ingatlan adásvételi szerződések előkészítésének, aláírásának koordinálása;
 • részvétel az érintett önkormányzattal/önkormányzatokkal a tényvázlat felvételében és a képviseletükre vonatkozó meghatalmazások beszerzésében;
 • az előkészített kártalanítási megállapodások véleményezése;
 • ingatlan-tulajdonosokkal, egyéb jogosultakkal kártalanítási megállapodások előkészítése és megkötése;
 • részvétel területszerzési, ingatlanjogi feladatok ellátásában;
 • részvétel a Társaság cégjogi ügyeinek, a cégeljárással kapcsolatos feladatok ellátásában, a Társaság szerződéseinek, megállapodásainak előkészítésében, véleményezésében, a szerződés-nyilvántartás vezetésében;
 • részvétel a Társasággal kapcsolatos belső és külső ellenőrzések adatszolgáltatási folyamataiban;
 • részvétel a Társaság működéséhez kapcsolódó külső és belső szabályzatok előkészítésében és elkészítésében, a szabályzatok jogszabályi megfelelőségének figyelemmel kísérése, szükség esetén szükséges módosítási javaslatok megtételében, a módosítások átvezetésében;
 • részvétel a közbeszerzési terv összeállításában, a hatályos közbeszerzési törvény (a továbbiakban: Kbt.) által az ajánlatkérők számára előírt feladatok ellátásában;
 • a Társaság feladat- és hatáskörét érintő európai uniós és magyar jogszabályi változások figyelemmel kísérése;

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú jogi végzettség;
 • legalább 5 év jogi szakmai gyakorlat (közbeszerzési és/vagy ingatlanjogi és/vagy cégjogi),
 • önálló munkavégzés képessége;
 • együttműködési képesség;
 • precíz munkavégzés, határidők betartása;
 • problémamegoldó képesség;
 • WINDOWS Office programok gyakorlott felhasználója.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogi szakvizsga;
 • EU-s projektek lebonyolításában való jártasság, az EU-s támogatási intézményrendszer alapos ismerete;
 • FIDIC típusú szerződésekben való jártasság;
 • közbeszerzési referens végzettség;
 • KEOP/KEHOP ismerete, ilyen területen szerzett korábbi szakmai tapasztalat;
 • felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói bejegyzés;
 •  „B” típusú jogosítvány.

Amit kínálunk:

 • hosszú távú karrierlehetőség
 • fejlődési lehetőség
 • versenyképes fizetés
 • felelősségteljes munka.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz,
 • magyar nyelvű motivációs levél,
 • végzettséget, képzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata,
 • egyéb, a pályázót bemutató, elbíráláshoz szükséges információk (pl. kamarai tagság, referencia levél, publikációs lista, nyelvvizsga bizonyítvány(ok)stb.).

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: legkorábban döntést követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 20.

Állás, munka területe(i):

 • Jog, Jogi tanácsadás
 • Jogtanácsos, Jogász, Jogi előadó

Szükséges tapasztalat:

 • 5-10 év szakmai tapasztalat

Szükséges végzettség:

 • Egyetem

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

Budapest, 1139 Pap Károly utca 4-6.

A pályázatok benyújtásának lehetséges módja:

 • Elektronikus úton a lenti "Jelentkezem" gombra kattintva. A tárgyban kérjük feltüntetni a pályázat azonosító számát: NFP_HR_2021/153 valamint a beosztás megnevezését: jogtanácsos.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek a Munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek és meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. Pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az NFP Nonprofit Kft. a pályázati anyagban szereplő személyes adatait a pályázat elbírálása céljából kezelje