A Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya
pályázatot hirdet

jogcímkezelői

feladatkör határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony keretében történő betöltésére

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú szakirányú szakképzettség, elsősorban agrár, közgazdasági, műszaki és államigazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség;
 • egyetemi vagy főiskolai szintű államigazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség.
 • Számítógépes felhasználó szintű gyakorlati ismeret (MS Office).
 • A meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni.

Az álláshoz tartozó elvárások:

  A Magyar Államkincstár a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatásokért Felelős Elnökhelyettes szervezeti egysége útján látja el a Vidékfejlesztési Program keretében felhasználható Európai Uniós és hazai források kifizető ügynökségi feladatait.
  A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatásokért Felelős Elnökhelyettes irányítása alá tartozó szervezeti egységként a Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya látja el a 2014-2020-as időszakban a Vidékfejlesztési Program beruházási, és vidékfejlesztési tárgyú felhívásaira beérkező támogatási és kifizetési kérelmek ügyintézésével kapcsolatos döntés előkészítő és végrehajtási feladatokat, valamint fő feladataként az említett felhívásokhoz kapcsolódó Kifizető Ügynökségi tevékenységet.

Az ellátandó feladatok:

 • Jogszabály-tervezetek véleményezése, támogatás igénybevételéhez szükséges közlemények, nyomtatványok és tájékoztató anyagok előkészítése.
 • Az intézkedések hatályos jogszabályokban és belső szabályozókban rögzítetteknek megfelelő végrehajtása és a támogatási rendszer működtetése.
 • A beérkezett kérelmek elbírálása, döntések elkészítése támogatási illetve egyéb jogosultságokról, az intézkedésben való jogosulatlan részvételről, az alkalmazandó szankciókról, szabálytalanságok megállapítása és jelentése, továbbá a támogatások kifizetésének engedélyezése.
 • Fellebbezések és Kifogások alapján az elsőfokú döntések, illetve a másodfokra történő felterjesztések előkészítése.
 • A kérelmek bírálatához szükséges informatikai támogatási rendszerekkel szembeni követelmények kidolgozása, tesztelési feladatok elvégzésében való közreműködés.
 • Az egyes intézkedések végrehajtásával kapcsolatos nyilvántartások, jelentések, beszámolók, kimutatások, tájékoztató levelek készítése.
 • Program- és projektmonitoring feladatok elvégzése
 • Uniós, igazolószervi és felügyeleti ellenőrzések kapcsán felmerülő feladatok ellátása.
 • Kapcsolattartás az intézményen kívüli illetve belüli szervezetekkel/szervezeti egységekkel.
 • A Szervezeti és Működési Szabályzatban, illetve egyéb belső szabályzókban meghatározott egyéb feladatok végrehajtása.

Kompetenciák:

 • együttműködési készség;
 • rugalmas, nyitott személyiség;
 • ügyfél-orientáltság;
 • terhelhetőség és monotonitástűrés;
 • jó problémamegoldó képesség;
 • rendszerszemlélet, logikus gondolkodás;
 • proaktivitás (kezdeményező készség, felelősségvállalás);
 • minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság, precizitás)
 • teljesítményorientáció.
 • Office programok felhasználó szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • államigazgatási tapasztalat, közigazgatási alap- illetve szakvizsga megléte
 • egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-felsőoktatásban szerzett végzettség
 • projektmenedzsment területen szerezett tapasztalat
 • kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség;
 • angol nyelvtudás.

  Az álláshely határozatlan időre, teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével.

Állás, munka területe(i):

 • Jog, Jogi tanácsadás
 • Jogtanácsos, Jogász, Jogi előadó
 • Mezőgazdaság, Környezet
 • Agrármérnök
 • Teljes munkaidő

Szükséges tapasztalat:

 • Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye:

1095 Budapest, Soroksári út 22-24.

Jelentkezés módja:

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:

 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • motivációs levelet,
 • kizárólag az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát,
 • nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolatát. 
Ön a jelentkezésének elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartsa és kezelje. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján. A tájékoztatóban foglaltak ismeretében tett nyilatkozatát a pályázat beküldésével egyidejűleg tegye meg. Nyilatkozat hiányában nem áll módunkban pályázati anyagát elbírálni.
 
A pályázatokat legkésőbb 2019. november 13-ig elektronikusan a "Jelentkezem" gombra kattintva kérjük megküldeni.
 
Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a Hpf/2626/2019 iktatószámot, és a feladatkör pontos megnevezését jogcímfelelős”.
 
A feladatkörrel kapcsolatosan további információt Laczkó Erzsébet osztályvezető nyújt a +36 1 374-3611 telefonszámon.
 
A jelentkezések elbírálásának határideje 2019. november 14.
 
Az álláshely az elbírálást követően azonnal betölthető.