Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló
2019. évi CVII. törvény
27. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Távhő-felügyeleti és Árszabályozási Főosztályára

jogász

feladatkör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozott idejű közszolgálati jogviszony, tartósan távollévő munkatárs helyettesítésére, előreláthatóan 2022. november 30-ig.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.

Ellátandó feladatok:

 • Előkészíti, illetve jogi szempontból véleményezi a Hivatal Távhő-felügyeleti és Árszabályozási Főosztályának (a továbbiakban: TFAFO) feladatkörébe tartozó jogszabály-tervezeteket, hatósági döntéseket, leveleket.
 • A TFAFO feladatkörébe illeszkedő jogkérdésekben jogi tanácsot ad, jogi elemzést készít.
 • Esetenként ellátja a Hivatal más hatóságok előtti képviseletét, vezetői utasítás alapján szakmai egyeztetéseken vesz részt.

A feladatkörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • A Hivatal Távhő-felügyeleti és Árszabályozási Főosztályának tevékenységéhez kapcsolódó feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény, a Hivatal hatályos belső szabályzatai, valamint a felek megállapodása az irányadó.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • jogász végzettség,
 • angol nyelvismeret,
 • önálló, fegyelmezett, kreatív és precíz munkavégzési képesség,
 • csapatmunkában történő együttműködési képesség,
 • érvényes erkölcsi bizonyítvány kiváltásának vállalása, amely azt is igazolja, hogy a pályázó nem áll a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 24. § (12) és (13) bekezdésében meghatározott bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt,
 • továbbá a pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • energiajogi ismeretek,
 • energetikai szektorban szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • magyar és angol nyelvű fényképes szakmai önéletrajz, mely az alábbi adatköröket tartalmazza:

a) személyes adatok (neve, születési neve, anyja neve, neme, születési helye, családi állapota, állampolgársága, állandó és ideiglenes lakcíme, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe, honlapja, fényképe),

b) betöltött beosztásra, feladatkörre,

c) szakmai tapasztalatra,

d) végzettségre, szakképzettségre,

e) készségekre, képességekre, kompetenciákra (nyelvismeretre, számítógép-felhasználói készségekre, járművezetési engedélyre, katonai szolgálatra) vonatkozó adatok;

 • magyar nyelvű motivációs levél,
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata (amennyiben van),
 • egyéb, a pályázót bemutató, az elbíráláshoz szükséges információk (pl. referencia levelek).

Állás, munka területe(i):

 • Jog, Jogi tanácsadás
 • Ügyvéd
 • Jogtanácsos, Jogász, Jogi előadó
 • Közigazgatás
 • Köztisztviselő

Szükséges tapasztalat:

 • Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot

Szükséges végzettség:

 • Egyetem

Szükséges nyelvtudás:

 • Angol (Középfok/kommunikációképes szint)

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.

Jelentkezés módja:

A feladatkör betölthetőségének időpontja:

A feladatkör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 09.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a "Jelentkezem" gombon keresztül.

Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a HR/254-1/2020 azonosító számot, valamint a feladatkör megnevezését: jogász.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatásra azon pályázati feltételeknek megfelelt pályázók kerülnek, akik a pályázati anyagukat határidőn belül hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli.

A 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a munkáltató külön felhívására kell bemutatni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 30.