Magyarországi Evangélikus Egyház

Intézményvezető (igazgató)

Intézményvezetői munkakör, megbízás betöltéséhez szükséges iskolai végzettségek, képesítések, egyéb feltételek:

 • az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, az Nkt. 3. számú mellékletének 12. sorában felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően mesterfokozat, egyetemi végzettség
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • legalább 5 év evangélikus egyházközségi tagság
 • evangélikus konfirmáció, lelkészi ajánlás

Az intézményvezetői megbízatás és a munkaviszony időtartama:

 • A megbízás 5 évre szól.
 • A megbízás kezdete 2019. augusztus 1.
 • A megbízás vége 2024. augusztus 15.
 • Munkaviszony: határozatlan időre szóló munkaszerződés

Juttatások, illetmény, pótlék, egyéb:

 • Juttatások az 1992. évi XXXIII. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtási rendelete szerint

Az intézményvezető lényeges feladatai:

 • a Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium pedagógiai-szakmai vezetése
 • a pedagógiai munka szervezése
 • az intézmény törvényes működésének, takarékos gazdálkodásának megvalósítása
 • a nevelőtestület vezetése
 • humánerőforrás-gazdálkodás

Állás, munka területe(i):

 • Oktatás, Kutatás, Tudomány
 • Oktatás-, Tudomány vezető
 • Teljes munkaidő

Szükséges tapasztalat:

 • 5-10 év szakmai tapasztalat

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye:

Kőszeg

Jelentkezés módja:

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a pályázati feltételekben előírtak teljesüléséről szóló igazolásokat, okleveleket
 • önéletrajzát és részletes szakmai életrajzát
 • az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot, és a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, amelyek összhangban vannak a fenntartó 141/2018 (IX.20) számú határozatában megfogalmazott profil-átalakítási céljával, egy alternatív pedagógiai programon alapuló intézmény indításával 2020 szeptemberétől
 • lelkészi ajánlást gyülekezeti lelkészétől
 
A pályázathoz mellékelni kell:
 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt (három hónapnál nem régebbi), amely igazolja, hogy a pályázó nem áll a foglalkozás alóli eltiltás hatálya alatt
 • A pályázó nyilatkozatát, hogy hozzájárul adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez
 • konfirmációi emléklap hiteles másolatát, vagy a konfirmáció igazolását
 
A pályázat beérkezésének és elbírálásának határideje:
 • A pályázat beérkezésének határideje: 2019. március 29.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 27.
 
Felvilágosítás a részletes pályázati feltételekről:
            Magyarországi Evangélikus Egyház Nevelési és Oktatási Osztály
            Varga Márta osztályvezető Tel: 20/399-0464
 
Pályázat címzése:
Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Iroda
Nevelési és Oktatási Osztály
Varga Márta
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
A borítékra írják rá: „Intézményvezetői pályázat”