a KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG

pályázatot hirdet

Infrastruktúra-üzemeltetési koordinátor

álláshely betöltésére – határozatlan időre – a Közbeszerzési Hatóság
Informatikai Főosztályának állományába.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Közbeszerzési Hatóság

1026 Budapest, Riadó u. 5.

Ellátandó feladatok:

A Hatóság Informatikai Főosztályának támogatása

Munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Információ biztonsági szakrendszerek üzemeltetésének felügyelete
 • Egyedi rendszerek fejlesztésének támogatása
 • Helpdesk munkák koordinálása
 • Eszközbeszerzésekkel kapcsolatos előkészítési munkák
 • Információbiztonsági felelős támogatása
 • Üzemeltetési terület koordinálása
 • Informatikai projektek koordinálása
 • Részvétel a vezetői döntések előkészítésben

Pályázati feltételek:

 • Középfokú végzettség
 • Informatikai szakmacsoportba tartozó szakképesítés
 • Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat (1-3 év)
 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • 3 hónap próbaidő;
 • nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásának vállalása;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú informatikai vagy műszaki végzettség
 • IT biztonsági képesítés

Elvárt kompetenciák:

 • Szakmai tudás
 • Önállóság
 • Magasfokú koordinációs képesség
 • Megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz a munkabér megjelölésével;
 • a végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek, nyelvismeretet igazoló bizonyítványok másolatai;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • nyilatkozat, hogy a pályázó vállalja, hogy a pályázati eljárásban a személyes adatait a pályázat elbírálója megismerheti és kezelheti;

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020.10.29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szeles Henrietta humánpolitikai referens nyújt a 882-8548-ös telefonszámon.

Állás, munka területe(i):

 • IT üzemeltetés, Telekommunikáció
 • Rendszerüzemeltető

Szükséges tapasztalat:

 • 1-3 év szakmai tapasztalat

Szükséges végzettség:

 • Középiskola

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

1026 Budapest, Riadó u. 5.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Közbeszerzési Hatóság címére történő megküldésével (1026 Budapest, Riadó utca 5.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: informatikus munkatárs)
 • Elektronikus úton Szeles Henrietta humánpolitikai referens részére
 • Személyesen: Szeles Henrietta humánpolitikai referens részére (1026 Budapest, Riadó utca 5.)

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Háromtagú előkészítő bizottság előzetesen szakmai/érvényességi szempontból értékeli a pályázatokat. Az előzetes értékelés alapján a kiválasztott pályázók szóbeli meghallgatására kerül sor, ezt követően a legalább 3 tagú bírálóbizottság javaslatot tesz a munkáltatói jogkör gyakorlója felé. A javasolt pályázók közül a munkáltatói jogkör gyakorlója választja ki a felvételre kerülő személyt. A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredményesnek nyilvánítja és lezárja, amennyiben a benyújtási határidő lejárta előtt a pályázati kiírásnak megfelelő, alkalmas pályázót tud kiválasztani a beérkezett pályázatok közül.  

A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.