a KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG
pályázatot hirdet

Informatikai támogató munkatárs (Helpdesk)

munkakör betöltésére – határozatlan időre – a Közbeszerzési Hatóság Informatikai Főosztályának állományába.

  A jogviszony időtartama:
  Határozatlan idejű jogviszony
   
  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

Főbb feladatok, munkák:

  Ellátandó feladatok:
  A Hatóság kliens oldali eszközparkjának üzemeltetése, hibaelhárítása és a felhasználói szoftverek támogatása.
   
  Munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
   
  • A Hatóság számára fejlesztett, illetve a dobozos szoftverek felhasználói támogatása
  • Elsővonalas HelpDesk által kezelhető incidensek kezelése, hibaelhárítás
  • Kliensek üzembe helyezése, cseréje, szoftverek telepítése, konfigurálása
  • Microsoft Office alkalmazások támogatása (Word, Excel, Project, Power Point, Visio,Project)
  • Nyomtatási szolgáltatással összefüggő konfigurálás
  • Prezentációtámogatás (házon belüli és kívüli)
  • Részvétel új vagy fejlesztett rendszerek üzembe helyezést megelőző tesztelésekben
  • IT eszközök telephelyeken belüli és telephelyek közötti mozgatása (kivéve szerviz)

Pályázati feltételek:

 • középfokú informatikai vagy műszaki állami iskolai végzettség
 • minimum 4 év informatikai üzemeltetésben eltöltött idő
 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • 3 hónap próbaidő;
 • nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásának vállalása;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú informatikai állami iskolai végzettség
 • informatikai tanfolyami képesítések
 • szerverüzemeltetési tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Windows 7, 10 rendszerek alapos üzemeltetési ismerete
 • MS Office felhasználói szintű, biztos ismerete;
 • általános rendszerüzemeltetési ismeretek;
 • általánoshálózatismeret;
 • ismertebb operációs rendszerek alapos ismerete;
 • alapvető szerver operációs rendszer ismeretek;
 • nyomtatórendszerek alapos ismerete;
 • angol nyelv (szakmai szöveg olvasása)
 • precíz, pontos, megbízható
 • rendszerben való gondolkodás képessége

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz;
 • a végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek, nyelvismeretet igazoló bizonyítványok másolatai;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • nyilatkozat, hogy a pályázó vállalja, hogy a pályázati eljárásban a személyes adatait a pályázat elbírálója megismerheti és kezelheti;
 • nyilatkozat, hogy a pályázó vállalja nemzetbiztonsági eljárás lefolytatását

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
   
  A pályázatok benyújtásának határideje:
   
  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szeles Henrietta nyújt a 882-8548-ös telefonszámon.

  A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
  Háromtagú előkészítő bizottság előzetesen szakmai/érvényességi szempontból értékeli a pályázatokat. Az előzetes értékelés alapján a kiválasztott pályázók szóbeli meghallgatására kerül sor, ezt követően a legalább 3 tagú bírálóbizottság javaslatot tesz a munkáltatói jogkör gyakorlója felé. A javasolt pályázók közül a munkáltatói jogkör gyakorlója választja ki a felvételre kerülő személyt. A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredményesnek nyilvánítja és lezárja, amennyiben a benyújtási határidő lejárta előtt a pályázati kiírásnak megfelelő, alkalmas pályázót tud kiválasztani a beérkezett pályázatok közül.  
  A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Állás, munka területe(i):

 • IT üzemeltetés, Telekommunikáció
 • IT support, Helpdesk
 • Teljes munkaidő

Szükséges tapasztalat:

 • 3-5 év szakmai tapasztalat

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye:

Budapest, 1026 Riadó utca 5.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Közbeszerzési Hatóság címére történő megküldésével (1026 Budapest, Riadó utca 5.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: informatikai támogató munkatárs)
 • Elektronikus úton Szeles Henrietta humánpolitikai referens részére a "Jelentkezem" gombra kattintva;
 • Személyesen: Szeles Henrietta humánpolitikai referens részére (1026 Budapest, Riadó utca 5.)