Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Bérszámfejtési, Munkaügyi és Humánpolitikai Osztály

humánpolitikai előadó

munkakör betöltésére.

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
  határozott idejű tartós távollét –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  A mindenkori hatályos jogszabályok alapján humánpolitikai feladatok ellátása. Felelős a munkaköri feladatainak ellátásához szükséges Mt., Kjt. és egyéb jogszabályok, rendeletek betartásáért, az Intézmény Kollektív Szerződésében, valamint a belső szabályzatokban előírt feladatok elvégzéséért, továbbá felelős a munkakörébe tartozó feladatok, valamint az általa vezetett nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi helyességéért .

Illetmény és juttatások:

  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, felsőfokú szakirányú végzettség,
 • Felhasználó szintű MS Office
 • Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • KIRA, jDOLBER felhasználói szintű ismerete.
 • Legalább 5 éves egészségügyben szerzett szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes,fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségével,
 • Végzettséget/ képzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • Bérigény megjelölése,
 • Pályázat elnyerése esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Hozzájárulási nyilatkozat arról, hogy amennyiben pályázata sikertelen, annak kiértesítését követően a pályázati anyaga nem kerül személyes átvételre, akkor tudomásul veszi annak megsemmisítését.
 • Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

  A munkakör betölthetőségének időpontja:
  A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 28.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mónosné Burányi Cecília bérszámfejtési, munkaügyi és humánpolitikai osztályvezető nyújt, a 06-1 455-5744 -os telefonszámon.

Állás, munka területe(i):

 • HR, Munkaügy
 • HR adminisztráció
 • Teljes munkaidő

Szükséges tapasztalat:

 • Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye:

Budapest, 1097 , Nagyvárad tér 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. Némethné Papp Katalin gazdasági igazgató ált.h. címére "sk" ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11227-003/2019 , valamint a munkakör megnevezését: humánpolitikai előadó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a benyújtás határidejétől számított -13 napon belül a felkért pályázati bizottság véleményét figyelembe véve a gazdasági igazgató általános helyettese bírálja el és dönt, hogy élni kíván-e kinevezési jogával. Sikertelen pályázat esetén az értesítést követően 15 napon belül a Bérszámfejtési, Munkaügyi és Humánpolitikai Osztályon a pályázat átvehető. Ezt követően a pályázati anyag megsemmisítésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 10.