PÁLYÁZAI FELHÍVÁS

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése pályázatot hirdet
a
2. számú

GYERMEK FOGORVOSI

praxis vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő működtetésére.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 • vállalkozás keretében történő működtetés;
 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés;
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte;
 • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte;
 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség;
 • egészségügyi alkalmasság;

PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL:

 • A pályázati feltételeknél meghatározott iskolai végzettséget igazoló okmány hiteles másolatát.
 • Önéletrajzot, ezen belül részletes szakmai életrajzot.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
 • Egyéb végzettséget, szakvizsgákat igazoló okiratok másolatát.
 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat bizottsági véleményezése, valamint közgyűlési tárgyalása során Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXI. tv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e. (Amennyiben valamennyi pályázó nem egyezik bele a nyilvános tárgyalásba, abban az esetben a pályázatok zárt ülésen kerülnek véleményezésre és elbírálásra.)
 • A pályázó hozzájárulása, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerjék, és abba betekinthessenek.
 • A vállalkozás meglétét igazoló dokumentumokat.
 • Referencia a legutolsó munkahelyről.

A PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK:

 • A feladatellátás vállalkozási formában, az önkormányzattal kötött szerződés alapján történik.
 • Az önkormányzat a rendelőhelyiséget térítésmentesen biztosítja (a közüzemi díjakat, beleértve a veszélyes hulladék szállítást is az önkormányzat viseli).
 • Évente 100 000.-Ft önkormányzati támogatás a rendelőben lévő eszközök karbantartásához, pótlásához.
   

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a letelepedni kívánó - pályázatot elnyert ­háziorvos számára kedvező bérleti díjjal Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások bérletéről szóló 52/2012. (XI.23.) önkormányzati rendeletében foglaltakkal összhangban, városérdekből történő elhelyezés keretében bérleti jogot biztosít.

A MEGBÍZÁS IDŐTARTAMA:

A feladat-ellátási szerződés határozatlan időre szól, az álláshely az önkormányzattal kötött szerződésben foglalt időponttól tölthető be.

Állás, munka területe(i):

 • Egészségügy, Gyógyszeripar
 • Egészségügyi szakember
 • Orvos, Szakorvos
 • Közigazgatás
 • Közalkalmazott

Szükséges tapasztalat:

 • Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot

Szükséges végzettség:

 • Egyetem

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Foglalkoztatás jellege:

 • Vállalkozói, szerződéses

Munkavégzés helye:

2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.

Jelentkezés módja:

A pályázat benyújtásának határideje:

2020. október 31. (postára adás legkésőbbi dátuma). A határidő után érkezett pályázatokat az elbírálás során nem tudjuk figyelembe venni.

A pályázat benyújtásának helye:

Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteréhez címezve (2800 Tatabánya, Fő tér 6.).

A pályázat benyújtásával kapcsolatos további előírások:

A pályázatokat 1 példányban kell sértetlen, zárt borítékban postára adni. A borítékon fel kell tüntetni az alábbi jeligét: "2. számú gyermek fogorvosi praxis".

A pályázatokra az alábbi címet kell feltüntetni:

Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármestere, 2800 Tatabánya, Fő tér 6.

A pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásáról a közgyűlés a pályázati határidő lejártát követő ülésén dönt. Az

időpontról a pályázók az ülést megelőző 5 nappal korábban írásos meghívóval értesülnek.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás:

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Irodáján Fintor Irén egészségügyi referenstől kérhető.

Telefon: 06/34-515-757