Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése pályázatot hirdet
a 33. számú

FELNŐTT HÁZIORVOSI

praxis vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő működtetésére.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 • vállalkozás keretében történő működtetés;
 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés;
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte;
 • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte;
 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség;
 • egészségügyi alkalmasság;

PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL:

 • vállalkozás keretében történő működtetés;
 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés;
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte;
 • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte;
 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség;
 • egészségügyi alkalmasság;

A PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK:

 • A feladatellátás vállalkozási formában, az önkormányzattal kötött szerződés alapján történik.
 • Az önkormányzat a rendelőhelyiséget térítésmentesen biztosítja (a közüzemi díjakat, beleértve a veszélyes hulladék szállítást is az önkormányzat viseli).
 • Évente 100 000.-Ft önkormányzati támogatás a rendelőben lévő eszközök karbantartásához, pótlásához.
 • A háziorvosi szakvizsga megszerzésének támogatása (maximum 3 éven keresztül havi 200 000.-Ft)
 • Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a letelepedni kívánó - pályázatot elnyert ­háziorvos számára kedvező bérleti díjjal Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások bérletéről szóló 52/2012. (XI.23.) önkormányzati rendeletében foglaltakkal összhangban, városérdekből történő elhelyezés keretében bérleti jogot biztosít.

A MEGBÍZÁS IDŐTARTAMA:

A feladat-ellátási szerződés határozatlan időre szól, az álláshely az önkormányzattal kötött szerződésben foglalt időponttól tölthető be.

Állás, munka területe(i):

 • Egészségügy, Gyógyszeripar
 • Orvos, Szakorvos

Szükséges tapasztalat:

 • Nem igényel tapasztalatot

Szükséges végzettség:

 • Egyetem

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Foglalkoztatás jellege:

 • Vállalkozói, szerződéses

Munkavégzés helye:

2800 Tatabánya, Sárberki ltp. 504.

JELENTKEZÉS MÓDJA:

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. február 28. (postára adás legkésőbbi dátuma). A határidő után érkezett pályázatokat az elbírálás során nem tudjuk figyelembe venni.

A pályázat benyújtásának helye:

Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteréhez címezve (2800 Tatabánya, Fő tér 6.).

A pályázat benyújtásával kapcsolatos további előírások:

A pályázatokat 1 példányban kell sértetlen, zárt borítékban postára adni. A borítékon fel kell tüntetni az alábbi jeligét: "33. számú felnőtt háziorvosi praxis".

A pályázatokra az alábbi címet kell feltüntetni: Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármestere 2800 Tatabánya, Fő tér 6.

A pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásáról a közgyűlés a pályázati határidő lejártát követő ülésén dönt. Az

időpontról a pályázók az ülést megelőző 5 nappal korábban írásos meghívóval értesülnek.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás:

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Irodáján Fintor Irén egészségügyi referenstől kérhető.