Energetikus (2021/330)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

1111 Budapest, XI., Egry József utca 20-22.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kancellária, Létesítménygazdálkodási Igazgatóság
Üzemeltetési Szolgáltatások Osztály

energetikus (2021/330)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, XI., Egry József utca 20-22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az egyetem épületeinek, építményeinek átfogó üzemeltetésével és gazdálkodásával, energiafelhasználással és gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása és ügyintézése, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek való megfelelés biztosítása, ügyvivő szakértői beosztásban. Kapcsolattartás a szolgáltatókkal és a felhasználókkal. A felhasználás és a hozzá kapcsolódó fogyasztói szokások elemzése. Részvétel a pályázatok előkészítésében és nyomon követésében. Az energetikai veszteségek feltárása, illetve javaslattétel azok megszüntetésére, fejlesztésekre.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Humánpolitikai Szabályzat és a Kancellár rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, felsőfokú műszaki, vagy gazdasági végzettség,,
 • Hasonló területen szerzett min. 5 éves munkatapasztalat
 • Kapcsolódó jogszabályok ismerete (TNM, VET)
 • MS Office ismerete, magabiztos táblázat és szövegszerkesztési rutin
 • Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges, amelyben igazolni kell, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, büntetlen előéletű, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Épületüzemeltetési, épületenergetikai területen szerzett tapasztalat
 • Energetikai pályázatok során szerzett tapasztalat, ismeretek, végzettség
 • Oktatási intézményben, hasonló munkakörben szerzett munkatapasztalat
 • AutoCAD vagy más tervező szoftverek használatában szerzett jártasság

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló munkavégzés ,
 • Megbízható, a határidőt tartó, pontos, a munkájára igényes személyiség ,,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 20.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatban foglalt és maradéktalanul beküldött dokumentumok fényében tekintjük érvényesnek a jelentkezést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelentkezéskor a munkakör megnevezését és a pályázati azonosítót kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

Állás, munka területe(i):

 • Építőipar, Ingatlan
 • Üzemeltető
 • Közigazgatás
 • Közalkalmazott

Szükséges tapasztalat:

 • 5-10 év szakmai tapasztalat

Szükséges végzettség:

 • Főiskola

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

1111 Budapest, XI., Egry József utca 20-22.

Jelentkezés módja:

 • Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a "Jelentkezem" gombon keresztül
energetikus (2021/330)
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, XI., Egry József utca 20-22.