Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet (régi név),
Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Központi Dietetikai Szolgálat

dietetikus

munkakör betöltésére.

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                         
  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  dietetikusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, (egészségügyi), dietetikus képesítés,
 • büntetlen előélet és cselekvőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel,
 • Képzettséget/ végzettséget igazoló dokumentum másolata
 • Igazolás MESZK tagságról, működési nyilvántartás érvényességéről
 • Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.
 • Pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

Állás, munka területe(i):

 • Egészségügy, Gyógyszeripar
 • Egészségügyi szakember
 • Teljes munkaidő

Szükséges tapasztalat:

 • Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Nagyvárad tér 1.

Jelentkezés módja:

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Stroblné Juhász Marianna nyújt, a 06-1-219-6192 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet (régi név), Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. Dr. Stroblné Juhász Marianna ápolási és oktatási koordinátornak s.k. címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 797-002/2019 , valamint a munkakör megnevezését: dietetikus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a benyújtási határidőt követően 28 napon belül - a felkért pályázati bizottság véleményét figyelembe véve- az ápolási és finanszírozási igazgató bírálja el és dönt, hogy élni kíván-e kinevezési jogával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.