Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Bérszámfejtési, Munkaügyi és Humánpolitikai Osztály

bér-és létszámgazdálkodó

munkakör betöltésére.

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  Az Intézmény bér, létszám, fluktuáció folyamatos nyilvántartása, kimutatások készítése. Költségvetéshez, statisztikai adatszolgáltatásokhoz kimutatás készítése. Bérátvétel a KIRA rendszerből a JDolber programba, bérfeladás béregyeztetést követően.

Illetmény és juttatások:

  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, szakirányú végzettség,
 • Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pénzügyi végzettség (közgazdasági szakközépiskola),
 • KIRA és a JDolber program ismerete, Excel program felhasználó szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes,fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségével,
 • Végzettséget/ képzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • Bérigény megjelölése,
 • Pályázat elnyerése esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.
 • Hozzájárulási nyilatkozat arról, hogy amennyiben pályázata sikertelen, annak kiértesítését követően a pályázati anyag nem kerül személyes átvételre, akkor tudomásul veszi annak megsemmisítését.

  A munkakör betölthetőségének időpontja:
  A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 28.
  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mónosné Burányi Cecília bérszámfejtési, munkaügyi és humánpolitikai osztályvezető nyújt, a 06-1 455-5744 -os telefonszámon.

Állás, munka területe(i):

 • HR, Munkaügy
 • Bérszámfejtés, TB ügyintézés
 • HR adminisztráció
 • Teljes munkaidő

Szükséges tapasztalat:

 • Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye:

Budapest, 1097 , Nagyvárad tér 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. Némethné Papp Katalin gazdasági igazgató ált.h. címére "sk" ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11227-002/2019 , valamint a munkakör megnevezését: bér-és létszámgazdálkodó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a benyújtás határidejétől számított -13 napon belül a felkért pályázati bizottság véleményét figyelembe véve- a gazdasági igazgató általános helyettese bírálja el és dönt, hogy élni kíván-e kinevezési jogával. Sikertelen pályázat esetén az értesítést követően 15 napon belül a Bérszámfejtési, Munkaügyi és Humánpolitikai Osztályon a pályázat átvehető. Ezt követően a pályázati anyag megsemmisítésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 10.