Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Molekuláris Genetikai Laboratórium

asszisztens

munkakör betöltésére.

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Asszisztensi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, humángenetikai szakasszisztens vagy,
 • laboratóriumi szakasszisztens vagy,
 • hematológiai szakasszisztens vagy
 • orvosi laboratóriumi technikai asszisztens vagy
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • molekuláris genetikai vizsgálatokban szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel
 • Képzettséget/ végzettséget igazoló dokumentum másolata
 • Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.
 • Pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Hozzájárulási nyilatkozat arról, hogy amennyiben pályázata sikertelen, annak kiértesítését követően a pályázati anyaga nem kerül személyes átvételre, akkor tudomásul veszi annak megsemmisítését.
 • Igazolás MESZK tagságról, működési nyilvántartás érvényességéről

  A munkakör betölthetőségének időpontja:
  A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 27.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűtsné Bárdos Gyöngyvér telephelyi vezető ápoló nyújt, a 06-1-455-8113 -os telefonszámon.

Állás, munka területe(i):

 • Egészségügy, Gyógyszeripar
 • Egészségügyi asszisztens
 • Teljes munkaidő

Szükséges tapasztalat:

 • Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. Szűtsné Bárdos Gyöngyvér telephelyi vezető ápolónak "s.k" címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18488-001/2018 , valamint a munkakör megnevezését: asszisztens.

 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:
  A jelentkezők meghallgatása és a pályázatok elbírálása a betegellátás érdekeire való tekintettel folyamatosan történik, a munkakör azt követően azonnal betölthető. Sikertelen pályázat esetén az értesítést követően 15 napon belül a pályázat átvehető Bérszámfejtési Munkaügyi és Humánpolitikai Osztályon. Ezt követően a pályázati anyag megsemmisítésre kerül.
  A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 4.
  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • Intézmény honlapján - 2019. május 27.
 • Profession.hu