Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal logo

Adóügyi ügyintéző

Állás részletei

 • Cég neve

  Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal

 • Munkavégzés helye

  1211 Budapest, Szent Imre tér 10.

 • Fizetés

  Bruttó 326e - 672e Ft havi bér
  Számolja ki a nettó fizetést bérkalkulátorunkkal! Bérkalkulátor
 • Egyéb juttatások

  • Cafeteria
 • Munka típusa

  • Teljes munkaidő
  • Alkalmazotti jogviszony
 • Elvárások

  • Nem kell nyelvtudás
  • Nem kell tapasztalat
  • Főiskola
Állás elmentve
A hirdetést eltávolítottuk a mentett állásai közül. Visszavonom
A hirdetés adatait sikeresen elküldte az email címére.

Állás leírása

Feladatok

Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adóigazgatási feladatok, különösen Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete által bevezetett építmény- és telekadó adatbejelentések feldolgozása, adóellenőrzések lefolytatása, adózók felderítése, adószámlák egyeztetése, továbbá az adóvégrehajtással kapcsolatos feladatok elvégzése az ASP adó szakrendszerének alkalmazásával.

Elvárások

 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • Egyetemen/főiskolán szerzett szakképzettség a 29/2012. Korm. rend. 1. sz. melléklet      14. pontjában foglalt I. besorolási osztályban meghatározottak szerint (Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A Kttv. 84-87. §-aiban foglalt együttalkalmazási és összeférhetetlenségnek való megfelelés és erről szóló nyilatkozattétel vállalása,
 • Foglalkozás egészségügyi vizsgálat lefolytatásának vállalása, és azon való alkalmas minősítésnek való megfelelés.

Előnyt jelent

 • Közigazgatási alapvizsga/szakvizsga megléte,
 • ASP adó szakrendszerének ismerete,
 • Hasonló munkakörben szerzett gyakorlat.
Előnyt jelentő kompetenciák:
Kiváló szintű szóbeli, írásbeli kommunikációs készség, magas szintű problémamegoldó képesség, rugalmasság, nagy teherbírás, felelősségteljes, önálló, precíz munkavégzés, megbízhatóság, stressztűrő képesség.

Amit kínálunk

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint az egyéb juttatások tekintetében Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók. (Illetményalap 80 000 Ft)

Jelentkezés módja

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A 87/2019. (IV.13.) Korm. rendeletben meghatározott tartalmú részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai, valamint a jelentkező nyilatkozata arról, hogy az elbíráslásban résztvevő személyek a pályázatát megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:  A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. 05.21.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, határidőben benyújtott pályázatokat a Pályázatelbíráló Bizottsági tagok átvizsgálják, majd meghatározzák azon pályázók személyét, akiket személyes elbeszélgetésre meghívnak. A pályázati eljárás részét képezi gyakorlati feladatok megoldása is. A pályázó az eredményről - indokolás nélkül - 2024.06.30. napjáig e-mail útján értesül. A pályázatot kiíró szerv a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja, a hiányosan benyújtott pályázatokat elutasítja.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Foglalkoztatást megelőzően a 2011. évi CXCIX. tv. alapján előírt hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzése kötelező. Alkalmazás estén a munkáltató 6 havi próbaidőt köt ki. A munkáltató csak olyan személyes adatok megismerhetőségére tart igényt, amelyek lényegesek az adott munkakörrel kapcsolatban. A munkáltató az adatvédelmi hatóság 2016. évben kelt tájékoztatója alapján megismerheti az adott állásra pályázó közösségi oldalakon közzétett nyilvános, a munkavégzés szempontjából lényeges személyes adatait, de erről a körülményről előzetes tájékoztatást nyújt a pályázó számára. Munkáltató a pályázó közösségi oldalával kapcsolatban személyes adatot le nem ment, nem tárol, nem továbbít. Adatkezelés célja: a meghirdetett köztisztviselői munkakör betöltése, köztisztviselői kinevezés. A kezelt adatok köre: a kinevezéssel kapcsolatos lényeges adatok köre. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázat esetén a köztisztviselői szabályok szerinti időtartamig, sikertelen pályázat esetén a pályázati anyag a 78/2012. (XII.28.) BM rend. szerint kerül tárolásra. A személyes adatok címzettjei: a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók és közreműködők. Adattárolás helye, módja: papír alapon ügyiratban, alkalmazás esetén a köztisztviselő személyügyi dossziéjában, illetve elektronikusan a munkáltató által használt e-mail levelező rendszerben. Bővebb információt a honlapon Hivatal/Adatvédelmi tájékoztató oldalon talál.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a honlapon szerezhet.

Álláshirdetés jelentése