Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Statisztikai Főosztály

 Hatósági Adatszolgáltatói Kapcsolatok Osztályán

adatszolgáltatási referens

feladatkör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.

Ellátandó feladatok:

A Hivatal Statisztikai Főosztályának tevékenységéhez kapcsolódóan:

 • működteti a Hivatal adatgyűjtő felületét és közreműködik annak fejlesztésében,
 • részt vesz a Hivatal földgázipari engedélyeseinek eseti és rendszeres adatgyűjtéseinek szervezésében és lebonyolításában,
 • közreműködik a Hivatal szakterületei és az engedélyesek közötti kapcsolattartásban,
 • eseti és rendszeres kimutatásokat állít össze a földgázipari engedélyesek adatszolgáltatásaiból, támogatja a szakfőosztályokat kimutatások összeállításában, ellenőrzésében,
 • közreműködik a Hivatal „A magyar földgáz-rendszer ….. évi adatai” című kiadványának szerkesztésében,
 • közreműködik az osztály működésének fejlesztésében.

 

A feladatkörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Hivatal Statisztikai Főosztálya tevékenységéhez kapcsolódó feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény, a Hivatal hatályos belső szabályzatai, valamint a felek megállapodása az irányadó.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • felsőfokú közgazdasági, vagy mérnöki, vagy természettudományi végzettség,
 • legalább egy év igazolt munkaviszony,
 • összeférhetetlenségi előírásoknak való megfelelés,
 • MS Excel magas szintű ismerete,
 • megbízható adatbáziskezelési ismeretek (MS Access, SQL),
 • MS Office felhasználói szintű ismerete (Word, Outlook, PowerPoint),
 • középfokú angol nyelvismeret
 • érvényes erkölcsi bizonyítvány kiváltásának vállalása, amely azt is igazolja, hogy a pályázó nem áll a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 24. § (12) és (13) bekezdésében meghatározott bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt,
 • továbbá a pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • energiaipari tapasztalat,
 • alapfokú programozási ismeretek, készségek, elsődlegesen Visual Basic programnyelven,
 • Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) ismeretek.

Elvárt kompetenciák:

 • megbízható, precíz, jól szervezett, önálló, felelősségteljes munkavégzés,
 • terhelhetőség, rugalmasság, proaktív hozzáállás.

Állás, munka területe(i):

 • Adminisztráció, Asszisztens, Irodai munka
 • Adminisztrátor, Dokumentumkezelő
 • Adminisztráció vezető

Szükséges tapasztalat:

 • 1-3 év szakmai tapasztalat

Szükséges végzettség:

 • Főiskola

Szükséges nyelvtudás:

 • Angol (Középfok/kommunikációképes szint)

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz, mely az alábbi adatköröket tartalmazza:

a) személyes adatok (neve, születési neve, anyja neve, neme, születési helye, családi állapota, állampolgársága, állandó és ideiglenes lakcíme, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe, honlapja, fényképe),

b) betöltött beosztásra, feladatkörre,

c) szakmai tapasztalatra,

d) végzettségre, szakképzettségre,

e) készségekre, képességekre, kompetenciákra (nyelvismeretre, számítógép-felhasználói készségekre, járművezetési engedélyre, katonai szolgálatra) vonatkozó adatok;

 • magyar nyelvű motivációs levél,
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata (amennyiben van),
 • egyéb, a pályázót bemutató, az elbíráláshoz szükséges információk (pl. referencia levelek).

 

A feladatkör betölthetőségének időpontja:

A feladatkör a pályázatok elbírálását követően 2021. május 10-től betölthető. A pályázatok elbírálása folyamatosan, beérkezési sorrend szerint történik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a "Jelentkezem" gombra kattintva.

Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a HR/105-1/2021 azonosító számot, valamint a feladatkör megnevezését: adatszolgáltatási referens.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatásra azon pályázati feltételeknek megfelelt pályázók kerülnek, akik a pályázati anyagukat határidőn belül hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli.

A 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a munkáltató külön felhívására kell bemutatni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 17.